Аукција

7.2.2021

За нашите клиенти нудиме продажба преку електронска аукција. Овој начин на продажба го избираме доколку повеќе од двајца клиенти покажат интерес за имотот. Брокерот секогаш внимателно ќе размисли дали овој метод на продажба ќе биде соодветен и ефективен.

Аукција

Во пракса, лицитацијата се одвива на тој начин што заинтересираната страна ја нуди цената за која е подготвен и во исто време може да го купи имотот. Не може да се види или дознае цената што ја нуди заинтересираната страна за време на тековната аукција. Гарантираме дека не е можно на кој било начин да се влијае на резултатите од аукцијата. Имотот има можност да го купи понудувачот кој понудил најголема сума.

  • секој има можност да купи атрактивен имот
  • фер и сериозен начин на продажба
  • едноставност = заинтересираната страна не е обврзана со местото и времето каде што ќе се одржи лицитацијата
  • заинтересираната страна не е обврзана да го купи имотот со пријавување на лицитацијата
  • продавачот може прилично да добие повисока куповна цена отколку што му е потребна за брза продажба!