Плаќање на годишен данок на имот во Бугарија

Бугарија

Во етикетата ќе најдете корисни врски до властите на соодветните градови

Плаќање на годишен данок на имот во Бугарија

Данокот на недвижен имот во Бугарија можете да го платите лично на лице место или онлајн преку веб-страницата на општината.

Во двата случаи, ќе ви треба вашиот број Булстат, кој ви е доделен по купувањето имот во Бугарија.

Доколку е потребно, користете Google Translate или автоматски преведувач.

 

Овде ќе најдете поединечни врски до општинските власти во Бугарија со кои можете да контактирате:

 

Октопод:

https://iisda.government.bg/ras/executive_power/townhall/405

 

Ахелој:

https://www.pomorie.bg/grad-aheloy/

 

Aytos:

https://aytos.bg/kontakti-7.html

 

Балчик:

https://balchik.bg/bg/infopage/4180-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0% BD%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8